Standard

 

This slideshow requires JavaScript.

ยินดีต้อนรับสู่ชาวคลาสสิคซึงเว็บนี้ได้รวบรวมเกี่ยวกับประวัติต่างๆของเพลงมีทั้งความหมายประเภท

ของเพลงรวมถึงเพลงในสมัยเก่า ๆที่รุ่น ๆ อย่างเราไม่ค่อยฟังกันเราเลยได้จัดทำมาเพื่อให้คนที่สนใจ

หรือชอบในสิ่งนี้ได้มาเข้าชมกัน   ClassicoOnTheWord

Advertisements